layer1
Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht
Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire
LINKS
België / Belgique

International / Internationaal

Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V. / International Association of Procedural Law
.
Studiedagen / Colloques
IAPL 2009, Toronto Canada