layer1

Interuniversitair Centrum voor Gerechtelijk Recht (I.C.G.R.)

Deze vereniging zonder winstoogmerk heeft tot doel het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het gerechtelijk recht te bevorderen, alsmede de onderlinge samenwerking van de instituten, centra of seminaries voor gerechtelijk recht van de faculteiten of departementen rechtsgeleerdheid van de Belgische universiteiten te verzekeren.

De vereniging wordt collegiaal bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit de actuele en voormalige diensthoofden van de onderscheiden instituten, centra of seminaries voor gerechtelijk recht van de faculteiten of departementen rechtsgeleerdheid van de Belgische universiteiten (zie ook 'Links').

Centre Interuniversitaire de Droit Judiciaire" (C.I.D.J.)

Cet association sans but lucratif se donne pour but de promouvoir la recherche scientifique dans le domaine du droit judiciaire, ainsi que d'assurer la collaboration mutuelle des différents instituts, centres ou séminaires de droit judiciaire des facultés ou départements de droit des universités belges.

L'association est dirigée collégialement par un conseil d'administration composé des actuels et anciens directeurs des différents instituts, centres ou séminaires de droit judiciaire des facultés ou dé-partements de droit des universités belges (voir aussi 'Links').

De raad van bestuur bestaat uit:
Le conseil d'administration est formé par:

 • Prof. em. dr. Ernest Krings, ere-voorzitter - président honoraire
 • Prof. em. dr. Marcel Storme, ere-voorzitter - président honoraire
 • Prof. em. dr. Jacques Van Compernolle, ere-voorzitter - président honoraire
 • Prof. dr. Bruno Maes, VUB, voorzitter - président
 • Prof. dr. Georges de Leval, ULg, ondervoorzitter - vice-président
 • Prof. dr. Piet Taelman, UGent, secretaris - secrétaire
 • Prof. dr. Hakim Boularbah, ULB
 • Prof. dr. Gilberte Closset-Marchal, UCL
 • Prof. Dominique Mougenot, FUNDP
 • Prof. dr. Stefan Rutten, UA
 • Prof. dr. Paul Van Orshoven, KULeuven